Høringssvar fra Jan Ove Holmedal

søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI, nei, nei til mer søndagsåpne butikker. Brukk vett! Søndagen er hellig, la oss få ha en dag som er uten salg av mat etc. Behold helligdagsloven som den er!