Høringssvar fra Aud Heidi johansen

søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei !