Høringssvar fra cc stil as

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning viderføres!