Høringssvar fra Solveig Nordbø

Nei nei nei

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

La oss få fred en dag i uken.