Høringssvar fra Ninni Hamran

Ikke søndagsåpen

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker