Høringssvar fra Finn Klashaugen

Frihet til å være sammen!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Uten merknad

Ja til frihet til å møtes til en felles fridag! Frihet er barna hjem i helga til søndagsmiddag! Frihet til sen frokost sammen!