Høringssvar fra Signe Råheim

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er allerede søndagsåpene butikker i dag, men det er kun butikker på under 100 kvaderatmeter som kan holde åpent på søndager. Derfor mener jeg at alle dagligvarebutikker, som ønsker å ha åpent på søndager, kan ha lov til å være søndagsåpene.

Det nåværende lovverket er urettferdig, fordi byer som Bergen ikke er definert som turistmål. Derfor kan ikke butikkene på Bryggen holde åpent. På grunn av dette er jeg for at typiske suvenirbutikker skal få lov til å holde åpent på søndager i turistsesongen. 

Jeg er i mot at kjøpesenterere skal få holde søndagsåpent. Det er ikke behov for en sjuende kjøpedag, da vi allerede kjøper flere ting enn vi har behov for. Dessuten viser erfaringene fra Danmark ifølge nyhetsinnslag i nyhetssendinger på NRK og TV2 at det ikke er lønnsomt å ha søndagsåpne kjøpesenterere. Kjøpesenterere er ikke tjent med å ha åpent på søndager, da folk ikke er interessert i å bruke søndagen til å gå på kjøpesenterere på. Det er noe helt annet med dagligvarebutikker. Grunnen til det er at folk handler matvarer på søndag allerede i dag. Dette dreier seg i stor grad om matvarer man har glemt å handle tidligere eller har for lite av. Dersom det var mulig å handle i en dagligvare butikk med godt grønnsaksutvalg på en søndag ville jeg ha gjort det.