Høringssvar fra Bjørg Karin Halvorsen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.