Høringssvar fra Kollbein37

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Hvis man skal bli lest, forstått og hørt i fra dette Høring – forslaget.
Så bør man jo ha klare meninger og argumenter for eller i mot søndagsåpne butikker!

Staten burde på prinsipiell basis ikke vektlegge hørings forslag og innlegg som ikke har noen form for vektige argumenter hverken for eller i mot.

Dette er meg bekjent ingen DEMOKRATISK avstemning der Ja eller Nei siden skal seire bare for at de mobiliserer og engasjerer flest mennesker. Bare for at de brenner for å være for eller i mot.

Det er alt for mange innlegg her som jeg har lest som bare gjentar sine egne personlige
meninger for eller i mot. Uten en saklig begrunnelse for hvorfor man egentlig mener dette.

I utgangspunktet!
Hvis en butikk finner det økonomisk lønnsomt og hensiktsmessig å holde åpent en hvem som helst dag, når som helst på døgnet. Så bør de få lov til dette!
Under den selvfølgelige forutsetning at de hele tiden følger Norsk lov, jamfør arbeidsmiljøloven.
Og at de ansatte ikke vil bli utsatt for urettmessig press til å jobbe mere og til andre tider en de selv faktisk ønsker.

Hvis en butikk finner det lønnsomt å drive forretning
(Nemlig at kundegrunnlaget virkelig er til stede!)
Så er det masse mennesker som ønsker seg en ekstrajobb, eller en jobb i det hele.
Og ja! Jeg som person vet også at flere ansatte / innleide personer i en butikk(selskap) faktisk koster mer en det å ha færre ansatte!
Og at en begrensing av antall timer man er faktisk har butikken åpen også koster mindre!

Så likningen er klar:
Hvis lønnsomheten for å holde åpent på søndager
(med ekstra personell på lønnslistene)
fortsatt er mere lønnsomt en å være søndagsstengt. Ja da holder man åpent, hvis man ønsker!


Eneste unntaket bør være hvis en butikk, er til særlig sjenanse for det offentlige rom eller det private rom i den gjellende butikks umiddelbare nærområde.
Så bør da myndigheter kunne pålegge butikken å få til en skjerming av de skadelidende på søndager.
Hvis dette ikke lønner seg økonomisk pga. store mer investeringer osv?
Da er det jo heller ikke summert opp;  lønnsomt å drive denne butikken der!
Så da må man re lokalisere butikkvirksomheten? Eller la være å holde åpen på søndager.

 

Og til de prinsipielle motstanderne av søndagsåpne butikker sier jeg:

Hvis en/et /noen :

  • Enkeltperson
  • Ideell organisasjon
  • Kommersiell organisasjon
  • Sammenslutning av organisasjoner
  • Selskap (butikk / firma)
  • Butikkjeder andre firma kjeder
  • Politiske personer
  • e.l.

Er i mot Søndagsåpne butikker? Så må vi jo respektere dette!
Så da er det jo bare å la være å handle denne dagen, eller la være å holde åpent på søndag for disse!

En hver person eller organisasjon med prinsipielle/ religiøse eller andre motforestillinger mot søndagsåpne butikker.
Bør og skal vel ikke ha noen som helst mulighet til å utøve makt til å nekte andre uten de samme meningene i fra hverken det å selge varer eller kjøpe varer på en søndag!

Lever vi ikke i ett fritt land?