Høringssvar fra Kristin Antun

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at Stortinget skal vedta lovendring som åpner for at butikkene skal kunnen være åpne på søndager. Jeg ønsker heller ikke at spørsmålet overlates til kommunene.

Vær vennlig å se vedlagte høringssvar for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Kristin Antun

Vedlegg