Høringssvar fra Håvard FR

Støtter tiltaket

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette er et bra tiltak. Jeg savner å kunne handle på søndager.