Høringssvar fra Else Kristiansen

Høringssvar søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

vi trenger IKKE flere dager å shoppe på. La søndagen være en hviledag for alle, også handelstanden.