Høringssvar fra Andreas Johannessen

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker at søndag fortsatt skal være en hviledag. Søndagsåpne butikker vil også medføre dyrere varer for oss forbrukere og matvarer er dyrt nok som det er i dag.

Andreas