Høringssvar fra Kristine Dahl Danielsen

Nei!

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI !!!! Til søndagåpne butikker!!