Høringssvar fra Karen hallandvik

Ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ang endringer i helligdagsloven. jeg ønsker at den gamle ordningen videreføres hva gjelder søndagsåpne butikker. Jeg frykter at ny ordning vil skape en ond sirkel, slik at flere arbeidsplasser må holde åpent som en følge av endringen. At butikker er stengt på søndager bremser konsumet og ivaretar svært viktige verdier i vårt samfunn. Disse bør være tilgjengelige for alle og ikke bare for de som har mulighet til å ta seg fri på søndager.