Høringssvar fra Jessica

Nei!

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker, behold det slik det er i dag!