Høringssvar fra olaug bergset

søndagsåpne butikker

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker. Det gir forbruk enda større plass i samfunnet og tar tid og folk bort fra andre arenaer som samfunnsliv, frivillig virksomhet og idrett og familien. 

I tillegg vil mindre handelsvirksomheter, og mindre steder få redusert sin omsetning fordi de ikke har ressurser til å holde åpent også søndager.

Det er ingen reelle fordeler.