Høringssvar fra Ida Kleiveland

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI. Dagens ordning videreføres.