Høringssvar fra Agathe Mastoor

Nei til endringer i helligdagsloven.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Vil beholde dagens lov. Flertallet i befolkningen er imot søndagsåpne butikker. Flertallet av handelsstanden er imot søndagsåpne butikker.