Høringssvar fra Eystein Harsjøen

Frihet for sin egen butikk

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Forutsetning: Gjeldende Søndagstariffer blir uendret. 

Ingen andre ingåtte avtaler med Kjøpesenter eller lignende kan påtvinge butikkeiger å holde åpnent på Søndager. Dette skal være opp til butikkeiger om de vil holde åpnent eller ikke. 

 

Med disse forutsetninger har og vil butikkeiger få fult ansvar og frihet til å velge etter eget beste om de skal holde åpnet eller ikke.