Høringssvar fra kunde

NEI dagens ordning videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad