Høringssvar fra Morten johnsen

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at vi viderefører dagens ordning.