Høringssvar fra Oslo kommune

Oslo kommunes høringsvar - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg