Høringssvar fra Helen Godhavn

HØRING.FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg