Høringssvar fra Frank E. Olsen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker