Høringssvar fra Ann-Christin Andersen

Søndagsåpent

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent! Det vil ikke lønne seg verken for næringslivet eller de ansatte.