Høringssvar fra NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

daglig leder

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse om forslag til endring i Helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker.

Til: Kulturdepartementet
Fra: Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME
Dato: 23. juni 2014

NORME, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering består av 43 kirkesamfunn og medlemsorganisasjoner. En oversikt finnes på nettsiden vår: http://norme.no/om-norme/medlemmer/

På grasrota representerer vi et sted mellom 250 000 og 300 000 mennesker i alle aldre. Blant disse finnes det et betydelig engasjement, aktiviteter og arrangementer på søndager, gitt at disse er kristne organisasjoner og kirkesamfunn.

NORME vil advare mot å holde butikker og kjøpesentra åpne på søndager, og dette er vår begrunnelse:

Vi mener at et slikt forslaget kun bygger på det forestilte behovet for at man skal kunne få tak i akkurat det man vil, akkurat når man ønsker det.

Det aller første som slår meg er derfor om dette vil skape et nytt klasseskille i Norge? Man regner med at noen skal yte service til alle dem som ikke jobber på søndager, dvs. dem som sitter på sine 8-16-jobber (mandag til fredag). Vi har registrert de som ønsker søndagsåpne butikker, i den grad noen har tatt til orde for det, er nettopp dem som jobber 8-16 og ikke dem som jobber i butikk.

Næringen selv er tydelige på at de ikke ønsker en slik åpning. Handelsstanden ønsker det ikke, transportbransjen ønsker det ikke, og ikke arbeidstakernes egne organisasjoner heller.

Dersom regjeringen får gjennomslag for at butikker skal være åpne på søndager, så lurer jeg på hva som er begrunnelsen for at alle offentlige etater og kontorer skal holde stengt lørdag og søndag? Hvorfor skal ikke (for)brukerne også forvente å finne NAV-kontorene, legesentrene, Stortinget og partikontorene åpne med de samme bestemmelsene som regjerningen nå vil pårøre næringslivet? Det må jo sies at butikkene allerede har langt bedre åpningstider enn alle offentlige etater allerede.

Personlig ville jeg heller ønske at flere butikker hadde åpent litt lenger i uka. Dette gjelder ikke minst spesialbutikker og faghandler. Skal man handle på en del jernvareforretninger, slakteriutsalg, og lignende, finner man dem stengt allerede kl. 16 eller 16:30. Det hadde vært mer hensiktsmessig om disse hadde vært åpne til kl. 20 på hverdager, og ikke på søndagene, slik at butikkmedarbeiderne må på jobb enda en dag i uken. 

Vi i NORME mener at dersom man legger til rette for søndagsåpne butikker kan dette bety drepen for frivilligheten. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avhengig av nettopp frivillige, og disse bør ha fri til den slags aktivitet på søndagene. 

Som forsamlingsfolk og kirkefolk samles vi på søndagene. Det arrangeres gudstjenester, friluftsmøter i sportskapeller, leirer for barn og unge, fotballturneringer, speiderturer, etc. Og vi er overbeviste om at dersom flere foreldre må jobbe søndager blir det vanskelig for frivilligheten å holde stand. Vi registrerer jo allerede at mange foreldre i helsevesenet skulle ønske at de kunne prioritere familieaktiviteter i helgene, men ikke får det til. Vi vil nødig at flere familier enn nødvendig skal havne i den situasjonen. 

Vi ber altså ikke med dette om at sykehus og legevakter skal stenge på søndager. De holder jo liv i folk. Men de som skal betjene kontorrotter (som meg) på søndagene holder kun liv i behovet som jeg nevnte innledningsvis; at man skal få tak i det man ønsker akkurat når man ønsker det. Og dersom man ønsker å utvide garderobe, oppgradere hus og hjem, handle ferieturer og annet, så har vi jo netthandelen og nettbutikkene til det. 

I NORME mener vi at frivilligheten trenger foreldrene på søndager mer enn handelsstanden gjør det. Vi mener videre at søndagen bør fastholdes som familiedag og hviledag for dem som jobber ellers i uken.

Vedr. forslaget om at dette skal bestemmes i den enkelte kommune, er vi også kritiske til det. Vi tror det da vil presses frem av for eksempel eiere av kjøpesentra imot butikkeiernes egne vilje. Videre vil det skape større utfordring for transportnæringen som vil måtte levere varer på alle dager i uken til ulike kommuner. Vi kommer heller ikke utenom at dette forslaget er miljøfientlig.

I tillegg har jeg ikke skrevet noe om de sårbare familieforetakene; butikker som drives av en eller få personer. De har ofte ikke mulighet (råd) til å ansette ekstrahjelper, og vil dermed ende opp med å jobbe alle syv dagene i uken selv (evt. går konkurs fordi folk velger andre butikker å handle i på søndager).  

NORME ber derfor regjeringen trekke forslaget om søndagsåpne butikker tilbake.