Høringssvar fra Ingunn Eimhjellen

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker – dagens ordning videreføres.