Høringssvar fra Rennebu kommune

Høring til helligdagsloven - søndagshandel

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Rennebu kommunestyre ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel.

Vedlegg