Høringssvar fra Randi Fredriksen

Ynskjer ikkje sundagsope!

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg ynskjer ikkje sundagsope, eg arbeidar sjølv i butikk og eg vil bruke sundagen på noko nyttig.