Høringssvar fra Eirik Sæther

La Søndag være fridag

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Etter mitt skjønn finnes det få gode argumenter for å åpne for en utvidelse av søndagsåpne butikker.

Med 3 små barn og travle dager, finner vi allikevel tiden til å gjøre nødvendige innkjøp innenfor de rammene vi har i dag, og jeg ønsker at søndagen skal være en dag med lavere puls og tid til familie.