Høringssvar fra anonymt

nei til søndag åpen butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Neiii ,dagen s ordning videreføres