Høringssvar fra Sola apotek As

Nei til søndagsåpent

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpene butikker.  Dette fører til frihetsberøvelse for folk flest.  Vi i vår bedrift har vannskligheter med å skaffe folk med kompetanse som det er i dag.  Med søndagsåpene butikker /apotek vil vi miste og stenge mange apotek rundt om i landet.

Mvh

Laila Østrem