Høringssvar fra Bjarnhild Lygre Sjo

Endringer i helligdagsloven

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

 Eg er imot søndagsopne butikkar fordi det vil føra til at eit endå meir oppjaga samfunn. Mange må på jobb, og andre vil bruka tid på å handla endå meir dei ikkje treng. Det går og utover miljøet, me forbrukar meir etter meir me kjøper. Me treng ein dag der me kan vera ilag med familie og vener, ta turar i naturen o.l.