Høringssvar fra Anonymt

La dagens ordning videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, la dagens ordning videreføres, så vi ikke får prishopp på varene!