Høringssvar fra Aslaug Kjølstad Berg

NEI

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

 NEI, dagens ordning videreføres.