Høringssvar fra Privat

Søndagsopne butikkar

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg er heilt i mot søndagsåpne butikkar. Vi får vel handla nok dei 6 dagane ellers i veka .