Høringssvar fra Lise Ulseth

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Dagens ordning må videreføres!