Høringssvar fra Camilla Irene Falleth Løvik

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

 Det er et stort ønske fra meg og min omgangskrets at vi får beholde søndagen som helligdag og fri/hviledag. Dette bla av respekt for mennesket som trenger hvile og for å gjennoppbygge sterke og sunne familier.

Vi vil gjerne dette skal gjelde i alle landets kommuner fordi vi tror det er det beste for innbyggerne. Vi ønsker dette også for å slippe maset og jaget så fort man beveger seg utenfor egen kommune og inn i andre kommuner hvor arbeid råder.