Høringssvar fra Silje Selseng

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Ynskjer ikkje søndagsåpne butikkar.