Høringssvar fra Terje Lindgård

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg er imot søndagsåpne butikker -- grunnet at vi må ta vare på vår kulturhistoriske tradisjon