Høringssvar fra Anne-Rita Aasen

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

nei