Høringssvar fra Anders

La alle ha en felles fridag.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Søndagen burde være en felles fridag, dette for å kunne samle familien, venner og andre i en ellers ekstremt hektisk hverdag. Hvis halvparten skal på jobb søndag, vil familielivet lide.

/ Anders