Høringssvar fra GK Lys AS

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 06.04.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker, fordi jeg mener samfunnet trenger en dag da flest mulig har fri samtidig, også de som jobber i butikk. Dette gir nemlig tid og mulighet til å samles med familie og venner, for eksempel rundt middagsbordet, i kirken, på museer, og ute i naturen. (jf. punkt 3 og 9.2 i notatet til høringen)

Jeg mener også at søndagsåpne butikker vil redusere friheten til butikkene i kjøpesentre, fordi de i praksis ikke selv kan velge når de skal ha åpent, men må følge senterets regler for åpningstider. Sannsynligheten er stor for at kjøpesentre vil velge å ha søndagsåpent for å ikke tape i konkurransen med andre. Dette vil øke belastningen spesielt på de mindre butikkene som er i kjøpesentre, blant annet fordi de vil måtte lønne arbeidstakere syv dager i uken og med 100 % tillegg på søndager. Dette kan medføre redusert fortjeneste, fordi salgsinntektene antageligvis ikke øker, men blir fordelt på syv dager i stedet for seks. (jf. punkt 9.3 og 9.5.2 i notatet til høringen)