Høringssvar fra Oddvar Mestad

Ikkje søndagsopne butikkar

Dato: 24.06.2015

Svartype: Med merknad

Me har ingen fordel i samfunnet av å ha alle butikkar opne søndagane. 

Me som handler vil kunne få det me treng dei 6 andre dagane i veka. 

Me vil helst ha søndagen til fridag og til helligdag.

Butikkpersonalet må få ein fast fridag til liks med andre. Alle me som har vore nøydde til arbeid på søndag unner ikkje fleire den store ulempen søndagsarbeid er. 

Helsing pensjonert overlege