Høringssvar fra Rune Fredriksen

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter ikke forslaget om å tillate søndagsåpne butikker.