Høringssvar fra Berit Groven

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker ut over de regler som gjelder per i dag. Nei til åpne butikker på helligdager. Nei til at det enkelte kommune kan ta beslutning om dette.