Høringssvar fra Nordland Bygdekvinnelag

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Nordland Bygdekvinnelag er imot forslaget om søndagsåpne butikker.

De som styrer landet bør tenke seg godt om før de åpner opp for søndagsåpne butikker. Hvilket samfunn ønsker vi å ha i Norge? I dag er det stress og full fart hele uken for de fleste familier og enkeltmennesker. Skal vi ikke bevare den eneste rolige ukedagen vi har? Vi kan ikke fortsette i samme tempo til og med på søndager. Hvordan blir den psykiske helsen blant oss til slutt? Dete vil slå tilbake i negativ retning i samfunnet på mange måter. Det vil bety at vi mister den viktige familiesamholdsdagen som dette er. Også for den enkelte er dette dagen da vi kan puste litt ut og taoss igjen på. Gjøre noe helt annet. Bort fra den travle hverdagen.

Nordland Bygdekvinnelag hadde årsmøte i vår og der ble det laget en resolusjon om dette med  søndagsåpne butikker. Den lyder slik:

Nordland Bygdekvinnelag er bekymret for hva konsekvensene blir med søndagsåpne butikker. Handelsstanden vil tjene på det, men hva vil det bety for folkehelsen, klima, miljø, kultur, kirke, frivillighet, friluftsliv,familiene og distriktene. Vi ønsker ikke å tilrettelegge for økt stress og kjøpepress, og frykter at det medfører mindre mulighet for familiesamhold. Vi ser ordningen med Brustadbua som hensiktsmessig, men ønsker ikke generelt søndagsåpne butikker.