Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Søndagsåpnebutikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres!!!