Høringssvar fra oslo synssenter as

nei. dagens ordning videreføres

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei. Dagens ordning videreføres